Bojano

ul. tartaczna

Ramowy rozkład dnia

6:30 - 8:00 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
8:00 - 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8:30 - 9:00 Czynności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
I śniadanie
9:00 - 10:30 Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego.
Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne;
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne;
- praca stymulacyjno-kompensacyjna i indywidualna/praca z dzieckiem zdolnym.
10:00 II śniadanie
10:30 - 11:30 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach).
11:30 - 12:00 Czynności higieniczno–samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Obiad
12:00 - 13.30 Leżakowanie ,
Zajęcia z cyklu relaksacyjnych
13.30 - 14:00 Czynnności higieniczno-samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.
Podwieczorek
14:00 - 18:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.
15:00 II Podwieczorek

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress